RKB steunt de Robin Visser stichting

Op 25 november 2017 heeft de 11-jarige Robin een ernstig verkeersongeluk gehad. Hij is aangereden door een motor en heeft hierbij ernstig hersenletsel opgelopen.

 

Na 9 weken op de Intensive Care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is Robin op 29 januari naar het neuro-revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg gebracht. Daar krijgt hij intensieve therapie om hem ‘bewust’ te krijgen. We hopen dat Robin na deze periode in Tilburg bewust en revalideerbaar is zodat hij verder kan revalideren in een revalidatiecentrum in de buurt.

De Robin Visser Stichting stelt zich ten doel om geld in te zamelen, ter financiering van voorzieningen zoals bijvoorbeeld aanpassingen in de woning, die kunnen bijdragen aan het welzijn, de revalidatie en verdere ontwikkeling en ontplooiing van Robin. Ook kan de stichting bijdragen in voorzieningen die voor Robin nodig zijn, als gevolg van het door hem geleden letsel. Tevens wordt het ingezamelde geld ingezet voor het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie
http://robinvisserstichting.nl/

Vraag een offerte aan
Solliciteer nu