Nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms

Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit is vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een kraan.

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer moeten zijn. Tot nu toe werd er bij het gebruik van werkbakken, een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De regels worden met de aanpassing in het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of werkplatform is alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreden van het besluit staan flinke boetes.

Onze branchevereniging de VVT voert samen met Bouwend Nederland, de Koninklijke Metaalunie en Veras nog overleg met het ministerie SZW over de praktische invulling van de nieuwe regels die per 1 juli 2020 in werking treden.

De regels per 1 juli 2020:

  • Inzet van werkbakken en werkplatforms vanaf 1 juli 2020 is alleen toegestaan wanneer werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen echt niet met een ander middel veilig en redelijkerwijs uitgevoerd kunnen worden.
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • Dit werkplan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de melding van de werkzaamheden bij SZW uiterlijk 2 dagen voor aanvang moeten plaats vinden.
  • Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan en het niet tijdig aanmelden van de werkzaamheden, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
  • De grenswaarde van de windbelasting is aangepast (dit was 13,8 m/s en is nu 7 m/s)

Om u te ontzorgen, helpen wij u graag met de werkvoorbereiding. Voor het zoeken naar de veiligste oplossingen en/of maken van werkplannen tot het aanleveren van technische gegevens. Wij streven naar een veilige werkplek conform de regels, om zo de risico’s te verkleinen en de veiligheid voor uw en onze medewerkers te waarborgen.

De VVT blijft proberen om de ontstane situatie te veranderen. Samen met Bouwend Nederland en de Koninklijke Metaalunie proberen zij een gezamenlijk voorstel in te dienen over aanpassing van Arbobesluit 9.23d.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!
0180-420400 /info@rkbkraanverhuur.nl

Vraag een offerte aan
Solliciteer nu